Genanvendelse af jord

Som bygherre er det nyttigt at vide, at der er en lang række alternativer til opgravning og bortkørsel af overskudsjord, hvis det tænkes tidligt ind i projektet. Hvis du ikke kan undgå at generere overskudsjord på dit projekt, er der mulighed for at nyttiggøre jorden på mange forskellige måder, både inden for projektet eller i nærliggende projekter.

Der kan være en lang række anvendelsesmuligheder, hvis man anskuer jorden som en ressource i stedet for et affaldsprodukt. Der kan f.eks. laves rekreative områder, sundhedslandskaber, klimatilpasning. Der er endda eksempler på ændring af vandskel med overskudsjord fra større byggeprojekter. Man skal dog være indstillet på at bringe forskellige fagligheder tidligt i spil, som f.eks. landskabsarkitekter og hydraulikere for at skabe merværdien.

Værktøjer

 • Forslag til geoteknisk afsnit (pdf)

  Ifm. geotekniske undersøgelse og rapport anbefales det at få lavet et afsnit om muligt genanvendeligt/indbygningsegnet jord.

 • Jordberegning (excel)

  Excel-regneark til beregning af jordlogistik. Hold styr på jordmængder, jordtyper og optimer genanvendelsen af overskudsjord. Kan bruges i både små og store projekter.

 • Mulighedskatalog (pdf)

  Mulighedskataloget kan give overblik over et stort antal af mulige projekter, der kan få gavn af overskudsjord.

 • Prognose for jordressource (pdf)

  Værktøjet har til formål at give et tidligt overblik over jordressourcer. Det består af lige dele GIS-kortlægning og forudsætningsafklaring. Værktøjet er i sidste ende et simpelt regneark.

 • Jordhåndteringsplaner (pdf)

  Jordhåndteringsplanen har til formål at beskrive, hvordan jorden håndteres, når anlægsarbejdet startes op.

 • Tjekliste - genindbygning af jord på egen matrikel (pdf)
  Tjekliste med væsentlige parametre, som man skal huske, når man skal genindbygge jord på sit eget projekt.

Rapporter

 • Overskudsjord i energianlæg (pdf)

  I projektet er der undersøgt og beskrevet mulighederne for anvendelse af overskudsjord i anlæg som sigter på lagring og produktion af vedvarende energi. Konkret er undersøgt, hvordan råstofgrave kan reetableres til rekreative formål, samtidig med at de anvendes til energiformål.